Archive | Utbildning RSS feed for this section

Evenemangssäkerhet

Supervisor

Show Security arbetar internt och externt i Sverige, med att utveckla konsertsäkerheten och för att bibehålla ledningen som Sveriges bästa leverantör av konsertsäkerhet. Ett gott arbete i säkerhetens alla faser för både artist och publik samt en tydlig säkerhetsprofil är avgörande för att samarbetet med arrangören och genomförandet av arrangemanget skall lyckas. Projektets faser: Våra […]

Read more »