Värdar

Show Securitys personal är i huvudsak anställda per projekt. Personalomsättningen är låg och majoriteten av de anställda har arbetat hos oss i flera år och deltagit i genomförandet av 20-100 arrangemang. Vi har en tydlig personalpolitik där utbildning, försäkring och en systematiskt arbetsmiljöarbete ingår.

Vi har en bemanningsbas med värdar som består av ca. femhundra personer i Göteborgsområdet, tvåhundra personer i Malmö och sexhundra personer i Stockholm. Vidare har vi ungefär 200 värdar för evenemang i andra städer runt om i landet. Vi har vidareutbildat 160 värdar som fått utökad utbildning inom brandsäkerhet, crowd management, juridik, HLR-D och publikhantering.

Publikupplevelsen av ett evenemang börjar redan i entrén. Show Securitys värdar har ett internationellt rykte om sig att vara snabba utan att släppa på säkerheten vid visitation. Vi har stor erfarenhet av de vanligaste biljettkontrollsystemen och scannrar och vi vet hur snabba flöden skapas i biljettkontrollen. Kompetens och erfarenhet i kombination med serviceinriktad och kommunikativ personal ser vi som viktiga förutsättningar för ett lyckat evenemang!