"Tänk efter före"

Förebyggande säkerhetsplanering

Inför ett evenemang identifierar vi tänkbara risker och har en analys på hur hantera dessa. Tillsammans med arrangör/kund identifierar risk & hot. Ledorden i planeringen är att ”tänka efter före”.

Tänkbara händelser analyseras med frågor som Vad kan hända, vilka konsekvenser det får och möjligheterna att planera för ett säkert evenemang.

Säkerhetsplanering

Show Security arbetar internt och externt i Sverige, med att utveckla evenemangssäkerhet och för att bibehålla ledningen som Sveriges bästa leverantör av evenemangssäkerhet. Ett gott arbete i säkerhetens alla faser för både artist och publik med en tydlig säkerhetsprofil är avgörande för ett lyckat samarbete och genomförande av ett arrangemang. 

Säkerhetsanalyser

Risker och hot vid era evenemang. Tillsammans med er, hjälper vi er att identifiera eventuella säkerhetsrisker och hot inför och under evenemanget. En analys av risk/hot tillsammans med förslag om hur dessa kan hanteras.

Projektledning

Tillsammans med arrangören planerar och genomför vi ert evenemang, mål och tidsplaner säkerställs och uppnås kostnadseffektivt utifrån kraven för evenemanget.

Skicka ett meddelande och vi hör av oss till er!
Skapa kontakt

    Vår erfarenhet är framförallt att Show Security är väldigt kunniga, professionella, serviceinriktade och flexibla. Snabba och enkla kommunikationsvägar har varit viktiga faktorer som ytterligare förenklar samarbetet vilket är en viktigt förutsättning för att kunna genomföra evenemang i världsklass.

    FREDRIK GEMZELLSäkerhetschef, Gröna Lund