Ordningsvakter

Show Security erbjuder alltid en helhetslösning till alla event. I de flesta fall innebär detta utöver säkerhetsvärdar, sjukvård, scenarbetare och material även ordningsvakter. Den del av vårt företag som handhar ordningsvakter är godkända av rikspolisstyrelsen och länsstyrelsen rikstäckande, och vi är därmed tillgängliga för uppdrag i hela Sverige.  

De ordningsvakter som jobbar hos oss är alla mycket erfarna av arbete med alla typer av evenemang av varierande storlek. Precis som våra säkerhetsvärdar har vi en stor variation av människor som jobbar som ordningsvakter för oss. Dessutom är de vana att jobba tillsammans med våra säkerhetsvärdar och andra delar av vår organisation. De är därmed även en central del av våra helhetslösningar för evenemang.

Som sveriges ledande företag inom helhetslösningar för eventsäkerhet är vår personalstyrka mycket kompetent. Vår personal är av alla åldrar, bakgrunder och erfarenheter. Detta gör att vi på ett effektivt sätt kan bemöta alla typer av kunder och besökare.

Vid de flesta eventen jobbar utöver våra säkerhetsvärdar även ordningsvakter. De är därmed en viktig del av den helhetslösning vi erbjuder för alla typer av event. Show Security är ett auktoriserat bevakningsföretag i hela Sverige.

Vår scenpersonal är rutinerade av både små och stora produktioner och kan bemöta alla typer av förutsättningar, allt från storlek på lokalen till tidsaspekter på ett professionellt sätt.

Vår sjukvårdspersonal är utbildade läkare och sjuksköterskor med hög kompetens och med lång erfarenhet inom akutsjukvård, intensivvård samt ambulanssjukvård. Alla arbetar inom sjukvården.