För den som trivs att röra på sig är jobbet som scenpersonal ett utmärkt val. Våra anställda är mycket flexibla och jobbar utefter alla typer av förutsättningar. Det kan röra sig om allt från hur eventlokalen är utformad till hur mycket tid som är avsatt för att bygga och riva. Många av våra anställda har jobbat ett stort antal event och kan på ett professionellt sätt bemöta alla typer av situationer.  Även vår scenpersonal är en viktig del av våra helhetslösningar. Vi tillhandahåller alltså inte bara säkerhetspersonal, ordningsvakter, sjukvård och material, utan även allt som rör etablering på eventområdet. 

Som sveriges ledande företag inom helhetslösningar för eventsäkerhet är vår personalstyrka mycket kompetent. Vår personal är av alla åldrar, bakgrunder och erfarenheter. Detta gör att vi på ett effektivt sätt kan bemöta alla typer av kunder och besökare.

Vid de flesta eventen jobbar utöver våra säkerhetsvärdar även ordningsvakter. De är därmed en viktig del av den helhetslösning vi erbjuder för alla typer av event. Show Security är ett auktoriserat bevakningsföretag i hela Sverige.

Vår scenpersonal är rutinerade av både små och stora produktioner och kan bemöta alla typer av förutsättningar, allt från storlek på lokalen till tidsaspekter på ett professionellt sätt.

Vår sjukvårdspersonal är utbildade läkare och sjuksköterskor med hög kompetens och med lång erfarenhet inom akutsjukvård, intensivvård samt ambulanssjukvård. Alla arbetar inom sjukvården.