Show Security tillhandahåller ett helhetsgrepp runt säkerhet på festivaler, konserter och andra event där vi är anlitade. I detta helhetsgrepp ingår sjukvård som en självklar del.

Show Security är hos socialstyrelsen registrerad vårdgivare och uppfyller samtliga idag gällande krav på sådan, och är specialiserade på evenemangssjukvård. 

Vår sjukvårdspersonal är utbildade läkare och sjuksköterskor med hög kompetens och med lång erfarenhet inom akutsjukvård, intensivvård samt ambulanssjukvård. Alla arbetar inom sjukvården.

Vi har valt att ha hög kompetens och erfarenhet på vår sjukvårdspersonal för att man skall kunna göra snabba och så säkra bedömningar som möjligt utifrån de ibland svåra förutsättningar som kan gälla.

Som sveriges ledande företag inom helhetslösningar för eventsäkerhet är vår personalstyrka mycket kompetent. Vår personal är av alla åldrar, bakgrunder och erfarenheter. Detta gör att vi på ett effektivt sätt kan bemöta alla typer av kunder och besökare.

Vid de flesta eventen jobbar utöver våra säkerhetsvärdar även ordningsvakter. De är därmed en viktig del av den helhetslösning vi erbjuder för alla typer av event. Show Security är ett auktoriserat bevakningsföretag i hela Sverige.

Vår scenpersonal är rutinerade av både små och stora produktioner och kan bemöta alla typer av förutsättningar, allt från storlek på lokalen till tidsaspekter på ett professionellt sätt.

Vår sjukvårdspersonal är utbildade läkare och sjuksköterskor med hög kompetens och med lång erfarenhet inom akutsjukvård, intensivvård samt ambulanssjukvård. Alla arbetar inom sjukvården.

Bli en av oss

Registrera dig i vår databas och börja arbeta med oss!